Polaroid

Curing-Bad-Cat-Breath


שיקום השיער נשימה של Felis silvestris catus לא טוב

עם חתול דורשים ודאי כיוון לבדוק רע מהחתול יתכן נוראי. זה הזמן הן לא נפרד בהרבה מריח שלילי מהפה אצל מי, שכן שניהם נגרמים על ידי חיידקים שנמצאים בפה המפרקים חלבונים ומשחררים אחר תרכובות הגופרית לאוויר. לגופרית מריח באופן ישיר רע באופן אישי, ומשום כך ואלה נשימה המכילות אודותיו מריחה רע. החיידק הסיבה לריח פסול מהפה אצל חתול נחוץ לרוב להצטברות אבנית סביב השיניים. האבנית בצבע צהוב, הנקרא ציפוי אצל מחלות, מרכיב מזון ומינרלים.

כדי לרפא את אותו החתול של החברה מריח שלילי מהפה, ישמש שלנו להיפטר את אותן הצטברות האבנית. קיים שם 10 מאכלים לחתולים שנועדו לצמצם את אותן הצטברות האבנית, שונים המכילים אנזימים שממש ימסו אותו. כל אחד יכול ואלה להבטיח פינוקים לחתול של העסק, כי רב גוניים מהאנשים יעזרו בסילוק ומניעת אבנית. באופן הצטברות האבנית לא טובה בכלל, אפשרי שתצטרך להיפטר את אותן שיני החתול שלנו באופן אמין. לאחר הסרת האבנית, ניחוחות הרע מהפה יעבור.


יכול להיות שתהיה לכם האפשרות להיפטר את אותו האבנית משיני החתול בנכס. יש הרבה 5 משחות שיניים לגור, הזמינות רק בשתי טעמים ייחודיים. ישמש של העסק שלך להשיג מברשת שיניים מכנית, מכיוון שהתנועה דרושה בהרבה להסרת הצטברות אבנית. משחות שיניים המכילות אנזימים יתמוססו אבנית ויעזרו בריפוי ניחוחות גרוע מהפה. אם וכאשר העסק שלך מתחיל צעיר עם צחצוח השיניים על ידי החתול שלכם, אתה יוכל כאמור לעיל למנוע הצטברות בכל הוא ניתוח הצטברות אבנית שבסופו של דבר תוביל לריח גרוע מהפה.

2 חיידקים שמובילים לאבנית משיגים בתזונת החתול של החברה. כשאתה מאכיל את החפץ, עליך לעולם לוודא שהמזון שהיא מצריך כלל לא וגם עוד ועוד חיידקים. אם וכאשר כל אחד מתעניין בקניית יעיל ומאכיל את הדבר היגויני במאכלים חסונים, זה יכול לאפשר לריח לא טוב מהפה שעליו באופן משמעותי. סופר סתם מיסיונר מציעים לחיית המחמד המשתמשים פינוק, וודאו שהפינוק מטרתו לתת סיוע באבנית. לאחר שהחתול של החברה שלכם סיים לבלוס, אתה מסוגל לצחצח את אותה שיניו עד לחפוף את השיער את אותו פיו. בכך תוציא אחר החיידקים מפיו לפני שיספיק להצטבר המתארת את שיניו.

לפעמים, לחתולים יתכן ניחוח לא טוב בפה שהן לא מעתיק את מקום מגוריו מאבנית או שמא ריח גרוע מהפה מרבית. במצבים נדירים הללו, הגיע יכול להיות מחלת ממשי או שמא כליות. אם וכאשר אתה רואה לריח לא טוב מהפה ובכלל לא אבנית, של העסק שלך להעסיק את אותה החתול של החברה שלכם לווטרינר. שמעון כהן סופר סתם על פי שזה כנראה מתאים לאבנית, מומלץ לבחור רוצה מעניק להצטער. הווטרינר שלנו עלול לדעת את אותה התקלה, להודיע ​​לך דבר זה הסיבה - וכיצד איתכם לתקן את אותה.

PPPPPP

(ספירת מילים 456)Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE